اسید نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی

اسید: نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی کارگردانی افسانه ببر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران از سال ۲۰۱۸ ممنوع می‌شود

آژانس جهانی ضد دوپینگ قصد دارد که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران را ممنوع کند. پیش از این نیز از سال ۲۰۰۳ دوپینگ ژنتیکی ممنوع بوده است.

هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران از سال ۲۰۱۸ ممنوع می‌شود

هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران از سال ۲۰۱۸ ممنوع می شود

عبارات مهم : آژانس

آژانس جهانی ضد دوپینگ قصد دارد که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران را ممنوع کند. پیش از این نیز از سال ۲۰۰۳ دوپینگ ژنتیکی ممنوع بوده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت Inside the games، قانون فصل وادا به این شکل است که هر گونه تغییرات ژنتیکی که باعث زیاد کردن کارایی ورزش شود، ممنوع هست. با این حال وادا اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی ممنوع می شود.

هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران از سال ۲۰۱۸ ممنوع می‌شود

تغییر دادن ژن ها معمولا جهت موارد درمانی استفاده می شوند.

تشخیص دادن تغییرات ژنتیکی کار راحت ای نیست. از یک سال قبل آژانس ضد دوپینگ شروع به گسترش راه هایی جهت تشخیص دادن دوپینگ کرد. نمونه های خونی که از ورزشکاران در المپیک ۲۰۱۶ گرفته شده است در حال حاضر از نظر دوپینگ ژنتیکی در حال بررسی هستند.

آژانس جهانی ضد دوپینگ قصد دارد که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران را ممنوع کند. پیش از این نیز از سال ۲۰۰۳ دوپینگ ژنتیکی ممنوع بوده است.

ممکن است تغییرات ژنتیکی تنها در بافت های عضلانی صورت گیرد و در خون فرد مشاهده نشود به همین علت تشخیص این تغییرات کمی سخت خواهد بود.

واژه های کلیدی: آژانس | ممنوع | دوپینگ | ورزشکاران | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs