اسید نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی

اسید: نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی کارگردانی افسانه ببر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی پیاده روی سریع طول عمر را زیاد کردن می‌دهد

افراد سالمندی که پیاده روی سریع انجام می‌دهند می‌توانند با این فعالیت چند سال به طول عمر خود ‌اضافه کنند. 

پیاده روی سریع طول عمر را زیاد کردن می‌دهد

پیاده روی سریع طول عمر را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : سالمند

افراد سالمندی که پیاده روی سریع انجام می دهند می توانند با این فعالیت چند سال به طول عمر خود اضافه کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، محققان بیمارستان زنان در بوستون در بررسی های تازه خود دریافتند که پیاده روی سریع می تواند تا چهار سال طول عمر افراد سالمند را زیاد کردن دهد.

پیاده روی سریع طول عمر را زیاد کردن می‌دهد

مدیر این تحقیقات می گوید: نداشتن فعالیت فیزیکی باعث زیاد کردن احتمال فوت سریع هنگام می شود. افراد بزرگسال باید حداقل 150 دقیقه ورزش با شدت میانگین یا 75 دقیقه ورزش با شدت زیاد در طول هفته داشته باشند.

بهتر است فعالیت های هوازی که افراد سالمند انجام می دهند با ورزش قدرتی نیز همراه باشد. ورزش های قدرتی را باید دو بار در هفته انجام داد.

افراد سالمندی که پیاده روی سریع انجام می‌دهند می‌توانند با این فعالیت چند سال به طول عمر خود ‌اضافه کنند. 

زنانی که پیاده روی سریع انجام می دهند 60 تا 70 درصد طول عمر بیشتری نسبت به دیگران خواهند داشت.

واژه های کلیدی: سالمند | فعالیت | سالمند | پیاده رو | پیاده روی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs