اسید نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی

اسید: نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی کارگردانی افسانه ببر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران نمی‌خواهد منتظر بماند/ تنها اعلام مواضع سیاسی از سوی اروپا

طبق گفته مسئولان تماس‌های کارشناسی کشور عزیزمان ایران و اروپا از هفته گذشته تاکنون ادامه دارد، در نشست روز جمعه کمیسیون یکسان برجام، مقامات کشورمان خواستار تضمی

کشور عزیزمان ایران نمی‌خواهد منتظر بماند/ تنها اعلام مواضع سیاسی از سوی اروپا

قاسمی: کشور عزیزمان ایران نمی خواهد منتظر بماند/ تنها اعلام مواضع سیاسی از سوی اروپا کافی نیست، به عمل کار برآید

عبارات مهم : اروپا

طبق گفته مسئولان تماس های کارشناسی کشور عزیزمان ایران و اروپا از هفته گذشته تاکنون ادامه دارد، در نشست روز جمعه کمیسیون یکسان برجام، مقامات کشورمان خواستار تضمین جدی اروپا جهت حراست از منافع اقتصادی کشور عزیزمان ایران بدون حضور آمریکا شدند؛ ولی به عقیده بسیاری از تحلیلگران اروپا همواره به دنبال خرید وقت است تا از این عنوان شاید بتواند به نفع خود استفاده کند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با تیک، در مورد آخرین اخبار از تضمین اروپایی ها و مشورت های کشور عزیزمان ایران و اروپا اظهار داشت: تماس های کارشناسی بین کشور عزیزمان ایران و اروپا همچنان ادامه دارد. اروپایی ها نباید وقت مشخص شده است را از دست بدهند، آن ها وقت زیادی ندارند. جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بعد از اتمام مذاکرات بین کشور عزیزمان ایران و اتحادیه و دریافت نظر ها و نظرات و راهکارهای اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی تصمیمات مقتضی و مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد که در کوتاه مدت خیلی سریع انجام خواهد شد و بعد از شنیدن نظر های طرف اروپایی، تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد.

کشور عزیزمان ایران نمی‌خواهد منتظر بماند/ تنها اعلام مواضع سیاسی از سوی اروپا

وی تصریح کرد: دولت های اروپایی به اتفاق و به صورت متفاوت حمایت خودشان را از برجام با جدیت تمام اعلام کردند و اعتقاد دارند که برجام باید به عنوان معاهده ای چندجانبه بین المللی موردحمایت جامعه جهانی و شرکت ملل پابرجا بماند. درواقع برجام تفاهمی است که تعهدات همه طرفه ای ذی نفع را مورد ملاحظه قرار داده است لذا خروج ناهماهنگ و یک طرفه آمریکا از برجام اقدامی ناپسند تلقی و خودسرانه می شود. اروپایی ها علاقه مند هستند با طرف ایرانی و بدون آمریکا در برجام باقی بمانند و تلاش دارند مکانیسم هایی را با توجه به نوع ساختارهای اقتصادی کشورهای اروپایی طراحی و به طرف ایرانی پیشنهاد کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران باید در نخستین وقت ممکن که به طرف اروپایی اعلام شده است است پیشنهاد ها طرف اروپایی را دریافت نماید و بررسی های خود را شروع نماید.

طبق گفته مسئولان تماس‌های کارشناسی کشور عزیزمان ایران و اروپا از هفته گذشته تاکنون ادامه دارد، در نشست روز جمعه کمیسیون یکسان برجام، مقامات کشورمان خواستار تضمی

وی تاکید کرد: اروپا به لحاظ سیاسی و مواضع سیاسی اتخاذشده به وسیله مجموعه کشورهای خود سخنان زیادی را در دفاع از برجام مطرح کرده هست، ولی امروز و در وقت کوتاه، الزاماً سخن گفتن و اعلام مواضع سیاسی حل پرسشها و مسئله نیست. کشور عزیزمان ایران انتظار دارد در این وقت کوتاه باقی مانده، اروپا پیشنهاد ها خود را ارائه کند. بعد از دریافت نظرات و چگونگی ارائه تعهدات و تضمین های مورد نیاز جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران می تواند در مورد چگونگی ماندن یا خروج از برجام تصمیم گیری نماید.

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | سیاسی | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs