اسید نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی

اسید: نمایش افسانه محمدرضا کارگردان نویسندگی کارگردانی افسانه ببر اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شکست انحصار وام مسکن و تاثیر آن در بازار ملک

مدیرعامل فرابورس کشور عزیزمان ایران اعتقاد است عرضه زیاد اوراق تسهیلات مسکن در بانک‌ها می‌تواند روی قیمت ملک و تامین مالی آن تاثیر داشته باشد. 

شکست انحصار وام مسکن و تاثیر آن در بازار ملک

شکست انحصار وام مسکن و تاثیر آن در بازار ملک

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل فرابورس کشور عزیزمان ایران اعتقاد است عرضه زیاد اوراق تسهیلات مسکن در بانک ها می تواند روی قیمت ملک و تامین مالی آن تاثیر داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مردم می توانند جهت گرفتن وام مسکن از اوراق تسهیلات مسکن استفاده کنند. این اوراق در فرابورس کشور عزیزمان ایران معامله می شود و ارزش اسمی هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن ۵۰۰ هزار تومان هست. مدت ها بانک مسکن تنها عرضه کننده این اوراق بود، ولی در سال گذشته قرار بر این شد که تعداد دیگری از بانک ها نیز وارد بازار تسه شوند.

شکست انحصار وام مسکن و تاثیر آن در بازار ملک

مدت ها بعد از تصمیم گیری در این مورد که دیگر بانک ها وارد عرضه اوراق تسهیلات مسکن شوند و انحصار بانک مسکن در این مورد بشکند، به تازگی قرار بر این شده است که بانک ملی کشور عزیزمان ایران نیز این اوراق را منتشر کند.

تعدادی معتقدند که با عرضه اوراق تسهیلات مسکن در تعداد بیشتری از بانک ها و از بین رفتن انحصار بانک مسکن در زمینه عرضه تسه می تواند روی قیمت آن تاثیر بگذارد و آن را به سمت پایین هدایت کند.

مدیرعامل فرابورس کشور عزیزمان ایران اعتقاد است عرضه زیاد اوراق تسهیلات مسکن در بانک‌ها می‌تواند روی قیمت ملک و تامین مالی آن تاثیر داشته باشد. 

اما در حال حاضر تنها بانکی که غیر از بانک مسکن وارد بازار تسه شده، بانک ملی است که مقدار عرضه آن تاکنون قابل توجه نبوده است و این عنوان باعث شد که قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به ماه های گذشته تفاوت چشمگیری نداشته باشد.

امیر هامونی مدیرعامل فرابورس کشور عزیزمان ایران در این مورد در پاسخ به ایسنا گفت: عرضه اوراق تسهیلات مسکن در بانک مسکن می تواند روی قیمت ملک و تامین مالی ملک تاثیر داشته باشد.

وی راجع به مقدار اوراقی که به وسیله بانک ملی منتشر می شود و تاثیر آن روی بازار گفت: اگر رقم قابل توجهی اوراق عرضه شود، می تواند روی بازار تاثیر داشته باشد، ولی در حال حاضر رقم این اوراق ۵۰۰۰ میلیارد تومان است.

شکست انحصار وام مسکن و تاثیر آن در بازار ملک

واژه های کلیدی: ایران | بازار | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs